Otwarcie sezonu Grupy Akrobacyjnej Żelazny – 05.05.2018