Adobe Photoshop Super Resolution – nadzieja dla małych matryc